Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kern Wijk en Aalburg: Kerkverreweide noordwest
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1959.WijBP129Kerkvwnw-VO01

Bijlagen bij de toelichting


deel uitmakende van het bestemmingsplan


Bijlage A:

Verkennend bodemonderzoek Kerkverreweide, Wijk en Aalburg,

Bakker Milieuadviezen juni 2020, referentie BM/2673-2020

Bijlage B:

Watertoets Kerkverreweide II, fase 2 Wijk en Aalburg,

Aquabrain, Kenmerk: AB21-470.RAP Definitief, 21-02-2022

Bijlage C:

Quickscan flora en fauna Kerkverreweide II te Wijk en Aalburg, bestemmingsplan,

Geofoxx milieu expertise, Documentkenmerk: 20200597_h4RAP.docx, versie Definitief, 25 juni 2020

Bijlage D:

Eindrapportage conventionele explosieven,

Bodac bv, d.d. 22-7-2014, referentie 4004.

Bijlage E:

Een uithof van abt Everhard (1134-1168), Een Definitief Archeologisch Onderzoek in plangebied Kerkverreweide II (fase 2) te Wijk en Aalburg,

Archeodienst, 20-12- 2017, rapportnummer 932, ISSN nummer: 1877-2900, Versienummer: 2.1.

Bijlage F:

Akoestisch onderzoek industrielawaai, De Kroon 21 te Wijk en Aalburg,

De Roever omgevingsadvies, Reverentie: 20200628.v02, 10 juli 2020.

Bijlage G:

Stikstofdepositieberekening Kerkverreweide II te Wijk en Aalburg, (binnenstedelijke ontwikkeling),

Geofoxx milieu expertise, Documentkenmerk: 20200597_b2RAP_, versie 2, definitief, 16 juli 2020

Bijlage H:

Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Kerkverreweide II te Wijk en Aalburg,

Geofoxx milieu expertise, Documentkenmerk: 20200597_h4BRF.docx, 17 juli 2020

Bijlage I:

Verslag omgevingsdialoog Kerkverreweide Noordwest, Gemeente Altena,

NieuwBlauw, Documentkenmerk: TAN001_Verslag Omgevingsdialoog_V3, 28 april 2021

Bijlage J:

Bestemmingsplan Kerkverreweide te Wijk en Aalburg, Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai en onderzoek naar de luchtkwaliteit vanwege het wegverkeer,

ALCEDO, Rapportnummer: 22-08914.R01.V01, 18 maart 2022