Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kern Hank: Buitendijk 112
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1959.HanBP100Buitend112-ON01