direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Buitengebied-Wijzigingsplan Omloop (ong.)
Status: onherroepelijk
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.BUITWP201202-ONHE

Inhoudsopgave

Verantwoording en Status

Titel: Buitengebied-Wijzigingsplan Omloop (ong.)

Opdrachtgever: De heer P.J.A. Westerlaken, Midgraaf 25, 4269 TL Babyloniënbroek

Contactpersoon: De heer P.J.A. Westerlaken

IMRO-nummer: NL.IMRO.0874.BUITWP201202-ONHE

Datum: 25 februari 2014

Colofon

BEUSMANS & JANSEN

Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening

T/F: 077-3744817

M: 06-30202996/06-48800953

E: info@beusmans-jansen.nl

I: www.beusmans-jansen.nl

© 2014 Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening.