Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kern Wijk en Aalburg: Kerkverreweide Noord-West
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1959.WijBP129Kerkvwnw-VG01

Bijlagen bij de toelichting


deel uitmakende van het bestemmingsplan


Bijlage A:

Verkennend bodemonderzoek Kerkverreweide, Wijk en Aalburg,
Bakker Milieuadviezen juni 2020, referentie BM/2673-2020

Bijlage B:

Watertoets Kerkverreweide II, fase 2 Wijk en Aalburg,
Aquabrain, Kenmerk: AB21-470.RAP Definitief, 21-02-2022

Bijlage C:

Actualisatie: Quickscan flora en fauna Kerkverreweide II te Wijk en Aalburg, bestemmingsplan,
Geofoxx milieu expertise, Documentkenmerk: 20230386_a1RAP, versie 2, 11 april 2023

Bijlage D:

Eindrapportage conventionele explosieven,
Bodac bv, d.d. 22-7-2014, referentie 4004.

Bijlage E:

Een uithof van abt Everhard (1134-1168), Een Definitief Archeologisch Onderzoek in plangebied Kerkverreweide II (fase 2) te Wijk en Aalburg,
Archeodienst, 20-12- 2017, rapportnummer 932, ISSN nummer: 1877-2900, Versienummer: 2.1.

Bijlage F:

Akoestisch onderzoek industrielawaai, De Kroon 21 te Wijk en Aalburg,
De Roever omgevingsadvies, Reverentie: 20200628.v02, 10 juli 2020.

Bijlage G:

Rapportage AERIUS berekening Tankens Andel B.V. Kerkverreweide II te Wijk en Aalburg,
Tankens, 23-03-2023

Bijlage H:

Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Kerkverreweide II te Wijk en Aalburg,
Geofoxx milieu expertise, Projectnummer: 20230386/JLEN, april 2023

Bijlage I:

Verslag omgevingsdialoog Kerkverreweide Noordwest, Gemeente Altena,
NieuwBlauw, Documentkenmerk: TAN001_Verslag Omgevingsdialoog_V3, 28 april 2021

Bijlage J:

Bestemmingsplan Kerkverreweide te Wijk en Aalburg, Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai en onderzoek naar de luchtkwaliteit vanwege het wegverkeer,
ALCEDO, Rapportnummer: 22-08914.R01.V01, 18 maart 2022

Bijlage K:

Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg Voorontwerpplan “Kerkverreweide Noord-West“,
Gemeente Altena, 29 maart 2023