direct naar inhoud van 4.9 Cultuurhistorie
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

4.9 Cultuurhistorie

In het plangebied komen op verschillende plaatsen cultuurhistorische elementen voor die kenmerkend zijn voor een bepaalde plek in het gebied. Het betreft met name bijzondere gebouwen en andere bouwkundige elementen. Deze monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten zijn in de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst vastgelegd. Ook liggen er verspreid in het gebied cultuurhistorisch waardevolle objecten, die niet op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst zijn opgenomen, maar die toch een bepaalde waarde uitstralen, omdat er sprake is van historische bouwkunst.

Het bestemmingsplan biedt geen bescherming aan cultuurhistorische gebouwen en objecten. Dit omdat het niet nodig is en dubbele regelgeving zo wordt voorkomen. Bescherming van rijks- en gemeentelijke monumenten is niet nodig, omdat deze gebouwen en objecten al rechtstreeks vanuit de Monumentenwet of – verordening bescherming wordt geboden.

Op de verbeelding zijn zowel de beschermde gemeentelijke monumenten als de beschermde rijksmonumenten voorzien van een aanduiding. Voor de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in het plangebied is ook een aanduiding opgenomen. Hierna is een overzicht van de in het plangebied aanwezige monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten opgenomen.

Categorie - Rijksmonument

De objecten zijn aangewezen als rijksmonument, volgens de Monumentenwet uit 1988

Adres   
Omschrijving  
Binnen 1   kasteel  
Binnen 3   boerderij  
Binnen 5   herenhuis Villa Anna Maria  
Dussendijk 29   boerderij  
Hoek 47   boerderij  
Muilkerk 24   boerderij  
Muilkerk 28   boerderij  

Categorie – Gemeentelijk monument

De gemeente beschikt op dit moment over een formeel vastgestelde gemeentelijke monumentenlijst (12 juli 2007). Het betreft gave objecten met een zekere mate van uniciteit. Het object beheerst de omgeving en bepaalt hiermee de ruimtelijk/visuele kwaliteit.

Adres   Omschrijving  
Binnen 34   voormalige notaris- en dokterswoning met praktijkruimte, woonhuis  
Dorpsstraat 1   voormalige herberg "De Zwaan", woonhuis en kantoor  
Dorpsstraat 10   smederij  
Dussendijk 7   langgevelboerderij, woonhuis  
Dussendijk 18   boerderij  
Hoek 10   appelschuur  
Hoek 12   woonhuis met boomgaard  
Korn 21   woonboerderij  
Muilkerk 36   woonboerderij  
Vrijheidsplein 1   RK kerk  

Categorie – Cultuurhistorische waardevolle bebouwing

Deze objecten zijn architectonisch, historisch en stedenbouwkundig van belang en zijn van enige betekenis in sociaal en cultureel opzicht. De objecten bezitten een kenmerkende architectonische/stedenbouwkundige ontwikkeling.

De objecten zijn documentair van enig belang en zijn beeld- en/of structuur-ondersteunend. De laatst genoemde categorie wordt slechts beschreven ter completering van de categorisering van de monumenten. De objecten binnen het plangebied die in de selectie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing worden aangemerkt zijn weer-gegeven in de navolgende tabel en komen als zodanig terug op de verbeelding.

Adres   Omschrijving  
Binnen 14   boerderij  
Binnen 15   boerderij  
Binnen 18   boerderij  
Binnen 20   boerderij  
Binnen 26   boerderij  
Binnen 28b   boerderij  
Binnen nabij 34   brug  
Dorpsstraat 3   niet nader omschreven  
Dorpsstraat 12   smidse  
Dorpsstraat 13   niet nader omschreven  
Dorpsstraat 17   niet nader omschreven  
Dorpsstraat 19   niet nader omschreven  
Dorpsstraat 27   niet nader omschreven  
Dorpsstraat 30   niet nader omschrijven  
Dorpsstraat 39   niet nader omschreven  
Dorpsstraat 50   niet nader omschreven  
Dorpsstraat 56   niet nader omschreven  
Dorpsstraat 73   niet nader omschreven  
Dussendijk 9   niet nader omschreven  
Dussendijk 14   niet nader omschreven  
Hoek 44   niet nader omschreven  
Molenkade 1   niet nader omschreven  
Molenkade 3   niet nader omschreven  
Muilkerk 2   niet nader omschreven  
Muilkerk 38   niet nader omschreven