direct naar inhoud van 4.10 Verkeer
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

4.10 Verkeer

Een belangrijke ontsluitingsroute voor Dussen vormt de Provinciale Weg, die buiten het plangebied ligt. Deze weg vormt een verbinding naar Hank en de Rijksweg A-27 in westelijke richting en naar Meeuwen, Eethen, Genderen en Wijk en Aalburg in het oosten. Daarnaast zijn de wegen langs de Dussen, de Muilkerk en de Binnen en de Dorpsstraat van belang voor de ontsluiting van het dorp zelf. Deze wegen vormen een historische structuur. Met name de Dorpsstraat heeft een historisch karakter; deze straat is het oude lint, waarlangs het dorp is gevormd. De Molenkade vormt binnen het dorp de verbinding tussen de Muilkerk en de Binnen in het noorden en de Provinciale Weg aan de zuidzijde van het dorp. De kern van Dussen bestaat voornamelijk uit wegen met een woon- en verblijfsfunctie. Gezien het beperkte belang van deze wegen voor de verkeerskundige structuur van het dorp zijn deze wegen geclassificeerd als wegen met een woon- en verblijfsfunctie en is voor deze wegen een maximumsnelheid van 30 km/u vastgesteld. De wegen de Binnen, de Hoek en de Molenkade zijn gekwalificeerd als wegen met een belangrijke doorstroomfunctie.