direct naar inhoud van 4.7 Luchtkwaliteit
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

4.7 Luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit (Wlk) staat realisatie van de beoogde uitbreiding niet in de weg omdat uit onderzoek blijkt dat langs de Aakvlaaiweg en de interne ontsluitingsweg wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wlk. In bijlage 3 is het luchtkwaliteitsonderzoek opgenomen.