direct naar inhoud van Regels
Plan: Wijk en Aalburg, Grote Kerkstraat ongenummerd
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0738.BPU7013-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het uitwerkingsplan Wijk en Aalburg, Grote Kerkstraat ongenummerd met identificatienummer NL.IMRO.0738.BPU7013-VG01 van de gemeente Aalburg;

1.2 uitwerkingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassingsverklaring

2.1 Toepassingsverklaring verbeelding

Dit uitwerkingsplan wijzigt de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan 'Spijk en omgeving' van de gemeente Aalburg, zoals vastgesteld op 30 september 2014, overeenkomstig de wijze, zoals vervat in de verbeelding behorende bij onderhavig uitwerkingsplan.

2.2 Toepassingsverklaring regels

Op dit uitwerkingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan 'Spijk en omgeving' van de gemeente Aalburg, zoals vastgesteld op 30 september 2014, van toepassing.

Hoofdstuk 3 Slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het uitwerkingsplan Wijk en Aalburg, Grote Kerkstraat ongenummerd.