Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kern Wijk en Aalburg: Kerkverreweide noordwest
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1959.WijBP129Kerkvwnw-ON01

Bijlagen bij de regels


deel uitmakende van het bestemmingsplan


Bijlage A:


Staat van maatschappelijke voorzieningen

Bijlage B:


Staat van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis