Plan: Omgevingsvisie Altena 2040
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1959.AltOS126OvisieAlt-VG01

Omgevingsvisie Altena 2040

In de omgevingsvisie laten we zien wat de gemeente Altena heeft en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. Duurzame ontwikkeling is de rode draad in de omgevingsvisie. Vanuit de wetenschap dat we de aarde slechts tijdelijk in gebruik hebben, legt dit een grote verantwoordelijkheid bij ons allemaal. We willen dat Altena over 20 jaar nog steeds een florerende samenleving is. Dat betekent: gezonde inwoners, een gezonde economie en een gezonde leefomgeving. Dat bereiken we door zorgvuldig om te gaan met energie, grondstoffen, natuur en elkaar. We gaan zorgvuldig om met de draagkracht van onze aarde. Dit doen we voor huidige inwoners van Altena en ook voor de toekomstige generaties.

De 'Omgevingsvisie Altena 2040' is inhoudelijk te raadplegen via: https://omgevingsvisie.gemeentealtena.nl/

Het Omgevingseffectrapport is te raadplegen via de link: Omgevingseffectrapport