direct naar inhoud van 7.2 Overleg met omwonenden en andere belangstellenden
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

7.2 Overleg met omwonenden en andere belangstellenden

Vanaf 8 februari 2013 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Kern Dussen” gedurende 2 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon iedereen een schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken. Tevens is op 19 februari 2013 een inloopavond georganiseerd in het Infocentrum te Dussen waar de plannen zijn toegelicht.

Er is 1 inspraakreactie ontvangen. Voor de inhoud van de reactie en de gemeentelijke beantwoording wordt verwezen naar bijlage 1 van de toelichting.