direct naar inhoud van 7.1 Overleg met overlegpartners
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

7.1 Overleg met overlegpartners

Het voorontwerp bestemmingsplan is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voor vooroverleg verzonden aan het Waterschap Rivierenland, de Provincie Noord-Brabant, VROM-Inspectie, Brandweer, regioarcheoloog en de Monumentencommissie. De vooroverlegreacties met gemeentelijke beantwoording zijn samengevat opgenomen in bijlage 1 van de toelichting.