direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Ingevolge artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad in beginsel een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen met bepaalde afmetingen, tenzij de kosten anderszins verzekerd zijn. In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening staan de gevallen opgesomd. Voor gebouwen van tenminste 1.000 m² dient in voorkomende gevallen een exploitatieplan te worden opgesteld. Het bestemmingsplan "Kern Dussen" is in hoofdzaak een beheerplan. Dit houdt in dat de bestaande situatie wordt vastgelegd en er geen nieuwe directe bouwmogelijkheden voor woningen of grote gebouwen zijn opgenomen. Op grond van het voornoemde is een exploitatieplan dan ook niet vereist.