direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Resultaten overlegprocedure
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

Hoofdstuk 6 Resultaten overlegprocedure

Inspraak en overleg

In het kader van de overlegprocedure 3.1.1. Bro is het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft geen opmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan.

Het Waterschap zal het wateradvies uitbrengen in het kader van de zienswijze procedure.

Terinzagelegging

Vanaf 4 juni 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Kurenpolder te Hank gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op het bestemmingsplan is één zienswijze ingediend door het Waterschap Rivierenland. Het advies van het waterschap is overgenomen in voorliggend bestemmingsplan.