direct naar inhoud van 5.3 Gehanteerde bestemmingen
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

5.3 Gehanteerde bestemmingen

Groen

De groenzone aan de noord- en westzijde is bestemd als "Groen". In deze bestemming zijn groen, water, speelvoorzieningen, voet- en fietspaden en nutsvoorzieningen toegestaan. In deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd. In uitzondering daarop zijn voor nutsvoorzieningen gebouwen tot 15 m² toegestaan. Tevens is binnen deze bestemming een aanleg

Recreatie – Verblijfsrecreatie

Deze bestemming is opgenomen voor het grootste deel van het plangebied. Binnen deze bestemming worden de bouw van stacaravans en recreatiewoningen mogelijk gemaakt en is tevens water toegestaan. Daarnaast is het plaatsen van andere kampeermiddelen ook mogelijk. Tevens zijn nutsvoorzieningen en bijbehorende functies mogelijk gemaakt.

Ter plaatse van de aanduiding ontsluiting is uitsluitend een ontsluiting danwel noodontsluiting van het gebied toegestaan.

De totale oppervlakte van een stacaravan of recreatiewoning bedraagt maximaal 40% van de standplaats. De afstand tussen verblijfseenheden met de standplaatsgrens bedraagt ten minste 2.5 meter. Bijgebouwen op een standplaats kampeermiddel zijn maximaal 16 m².

In de specifieke gebruiksregels is geregeld dat permanente bewoning niet is toegestaan en het aantal standplaatsen is gemaximaliseerd op 128.

Er is tevens een ontheffing opgenomen voor burgemeester en wethouders om de afstand tussen verblijfseenheden op de camping te verkleinen mits de eenheden een voldoende weerstand bezitten tegen branddoorslag en brandoverslag.

Water

De sloten langs de Aakvlaaiweg en langs de zuidelijke en oostelijke rand van het terrein hebben een functie voor de waterhuishouding in het gebied en is daarom specifiek bestemd als "Water". Op gronden met deze bestemming mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van waterhuishoudkundige doeleinden worden gebouwd. De noodzakelijke oppervlakte waterberging is niet specifiek bestemd.