direct naar inhoud van 2.2 Projectbeschrijving
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

2.2 Projectbeschrijving

De Kurenpolder Recreatie bestaat op dit moment uit 716 standplaatsen, dit is ver onder het vergunde aantal. De gemeente Werkendam heeft in 2000 een vergunning verleend voor 1.000 standplaatsen. Om een uitbreiding te realiseren hebben de eigenaren het plangebied aangekocht. Ter verkenning van de mogelijkheden van het uitbreidingsterrein is een kwaliteitsverbeteringsplan op gesteld1. Hieruit is gebleken dat binnen het plangebied maximaal 200 standplaatsen te realiseren zijn. Om kwaliteit binnen het plangebied te waarborgen is ervoor gekozen om slechts 128 standplaatsen mogelijk te maken.

Deze standplaatsen zullen in de praktijk ingevuld worden door recreatiewoningen en stacaravans. Om de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen bieden is het ook mogelijk om verplaatsbare eenheden als tenten caravans en campers te plaatsen.

Zoals te zien is in figuur 2.2 ligt er in het plangebied een grote waterpartij. In het midden van het plangebied komt een speeleiland voor kinderen. Rondom het speeleiland is een wade. De bestaande poelen zijn opgenomen in het ontwerp. Het gebied wordt vanaf het bestaande terrein ontsloten door een weg langs de rand van het plangebied. De standplaatsen hebben een netto oppervlakte van 220 en 300 m².

Langs de randen is aan de noord- en westzijde voorzien in een 15 meter brede groenstrook. Deze groenstrook dient als landschappelijk inpassing vanuit de omgeving. Een grondwal vormt onderdeel van de groenstrook. Op één plek is de groenstrook onderbroken om een noodontsluiting mogelijk te maken.

Parkeren is overwegend geconcentreerd langs de hoofdontsluiting. Bij een aantal standplaatsen wordt op de standplaats geparkeerd.