direct naar inhoud van 2.1 Kenschets plangebied
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

2.1 Kenschets plangebied

Het plangebied ligt aan de westzijde van het recreatiepark De Kurenpolder. Dit recreatiepark ligt aan de rand van de Brabantse Biesbosch. Tevens grenst het aan de Aakvlaai, een recent aangelegd recreatiegebied, specifiek ingericht van de watersportrecreatie in combinatie met natuurontwikkeling.

De kern Hank ligt ten noordoosten van het plangebied hemelsbreed op een afstand van 500 meter. Hank heeft een directe aansluiting op de A27. Aan de overzijde van de Bergsche Maas liggen op ongeveer 1,5 km afstand Geertruidenberg en Raamsdonkveer.

Tussen het recreatiepark en Hank liggen enkele sportaccommodaties (de voetbal- en tennisvereniging). Het merendeel van de gronden rondom het plangebied worden voor agrarische doeleinden gebruikt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01_0001.jpg"

Figuur 2.1. Ligging plangebied aangrenzend aan De Kurenpolder Recreatie

De toegang tot recreatiepark De Kurenpolder ligt aan de Kurenpolderweg. Centraal op het recreatiepark bevind zich een grote recreatieplas van 36 hectare. Deze plas is het gevolg van zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A27.

Het plangebied was voorheen een akker. Momenteel wordt het extensief beheerd en is aan de noord- en westzijde een groenstrook aangelegd. Rondom het plangebied ligt een sloot. Deze sloot dient voor de waterhuishouding van het gebied en de meer noordelijk gelegen agrarische percelen. Aan de westzijde van het plangebied ligt de doodlopende Aakvlaaiweg. Van deze weg wordt gebruik gemaakt door recreanten die gaan wandelen rond de Aakvlaai. Ten westen van de Aakvlaaiweg worden de gronden ook gebruikt voor weideland en akkerbouw.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01_0002.jpg"

Figuur 2.2. Inrichtingsplan maart 2010