direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Kern Nieuwendijk: reparatieherziening bedrijventerrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01

Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid

Ingevolge artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad in beginsel een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen met bepaalde afmetingen, tenzij de kosten anderszins verzekerd zijn. In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening staan de gevallen opgesomd. Het bestemmingsplan is een reparatieplan dat het geldende bestemmingsplan "Kern Nieuwendijk" aanvult voor bedrijventerrein in de kern van Nieuwendijk. Er zijn op grond van dit reparatieplan niet rechtstreeks bouwmogelijkheden opgenomen. Op grond van het voornoemde is een exploitatieplan dan ook niet vereist.