direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden
Plan: Kern Nieuwendijk: reparatieherziening bedrijventerrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01

Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden

Elk bestemmingsplan dient te voldoen aan het algemene criterium 'een goede ruimtelijke ordening' uit de Wet ruimtelijke ordening. De wijzigingen die met dit bestemmingsplan zijn voorzien hebben geen invloed op voornoemd criterium, omdat ze enkel betrekking hebben op de bouwregels. Met dit plan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Evenmin heeft dit plan betrekking op een wijziging van het plangebied.