direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Beleidskader
Plan: Kern Nieuwendijk: reparatieherziening bedrijventerrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01

Hoofdstuk 2 Beleidskader

Voor de beschrijving en het van toepassing zijnde beleidskader van het Rijk, de provincie en de gemeente wordt verwezen naar het bestemmingsplan "Kern Nieuwendijk" (vaststelling raad: 27 september 2011). De inhoud ervan wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. De wijzigingen die met dit bestemmingsplan zijn beoogd zijn niet strijdig met het Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid.