direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Kern Nieuwendijk: reparatieherziening bedrijventerrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt direct ten noorden en ten zuiden van de Ippelseweg en wordt gevormd door de bebouwde kom van Nieuwendijk. De aanpassingen op de verbeelding hebben alleen betrekking op het plandeel ten noorden van de Ippelseweg. Op onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01_0001.png"

Afbeelding 1: ligging plangebied