direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: Kern Nieuwendijk: reparatieherziening bedrijventerrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01

1.1 Algemeen

De gemeente Werkendam is een traject gestart waarin verschillende bestemmingsplannen die voor een groot deel ouder zijn dan 10 jaar te herzien. Ook voor de kern van Nieuwendijk is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan is op 27 september 2011 door de raad vastgesteld. Bij nader inzien blijkt dat de voorschriften voor het bedrijventerrein ten noorden van de Ippelseweg niet goed zijn overgenomen uit het destijds vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Ippelseweg - Nieuwendijk".

Naast het ontbreken van een afstandseis van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens van tenminste 3 m, is ook de representatieve zone voor bedrijfsgebouwen aan de Ippelseweg niet overgenomen. Deze zone zorgt ervoor dat de gevels van de bedrijfsgebouwen die zich richten op de Ippelseweg een representatieve uitstraling krijgen. De overige ontbrekende planregels zijn:

  • de oppervlakte van een bouwperceel op een bedrijventerrein dient tenminste 1.000 m² te bedragen en ten hoogste 5.000 m²;
  • een bij het bedrijf behorend bouwperceel moet voor minimaal 50% bebouwd worden.

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de reparatie van voornoemde regels. Ten behoeve van eenduidigheid gelden voornoemde regels ook voor het bedrijventerrein ten zuiden van de Ippelseweg. Op de verbeelding (plankaart) is de representatieve zone aangeduid.