Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kern Veen: Den Eng herziening
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1959.VeeBP116Denengherz-VO01

Bijlagen bij toelichting

 
 
 
 
 
Bijlage 5: Omgevingsdialoog (PM)
 
Bijlage 6: Vooroverlegreacties (PM)
 
Bijlage 7: Zienswijzen (PM)