Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kern Giessen: Burgstraat 2
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1959.GieBP023Burgstr2-ON01

Bijlagen bij regels

 
Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten