direct naar inhoud van 4.12 Kabels en leidingen
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

4.12 Kabels en leidingen

In het plangebied ligt een rioolwatertransportleiding van het Waterschap Rivierenland. Om deze leiding te beschermen is de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' opgenomen. Voor het overige zijn er in en nabij het plangebied zijn geen planologische relevante kabels en leidingen aanwezig die bescherming behoeven of een belemmering vormen voor de uitvoering van het bestemmingsplan.