direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

1.1 Algemeen

De gemeente Werkendam is een traject gestart waarin verschillende bestemmingsplannen die voor een groot deel ouder zijn dan 10 jaar te herzien. Onderhavige actualisatie heeft betrekking op de kern van Dussen.

Voor de kern van Dussen gelden nu verschillende bestemmingsplannen met een verscheidenheid aan regels. Zo worden in bepaalde bestemmingsplannen mogelijkheden geboden die in andere bestemmingsplannen niet zitten. Daarnaast zijn de bestemmingsplannen niet altijd meer in overeenstemming met de werkelijkheid. Tevens zijn de inzichten die een rol spelen bij het opstellen van bestemmingsplannen in de loop der tijd gewijzigd.

Het voorliggende bestemmingsplan biedt een actuele en eenduidige juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bouwwerken binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Dat houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.