direct naar inhoud van 4.10 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

4.10 Financiële uitvoerbaarheid

Op grond van 6.12 lid 1 Wro juncto 6.2.1 Bro is de gemeenteraad verplicht in het kostenverhaal te voorzien. In het Bro staat vermeldt dat voor het mogelijk maken van de bouw van één of meerdere hoofdgebouwen en/of woningen kostenverhaal dient plaats te vinden.

De gemeente heeft met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst op 10 juni 2010 inzake het kostenverhaal gesloten.

Conclusie

Het kostenverhaal is anderszins verzekerd en de gemeente dient geen exploitaitieplan op te stellen.