direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

1.3 Leeswijzer

De opbouw van de toelichting op dit bestemmingsplan is als volgt:

  • In hoofdstuk 2 wordt een kenschets van het plangebied gegeven en de projectbeschrijving.
  • Hoofdstuk 3 gaat in op het beleidskader en daarmee op de planologische inpasbaarheid.
  • Hoofdstuk 4 omvat de toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de ruimtelijke en milieuaspecten. Daarnaast wordt er in gegaan op de financiĆ«le uitvoerbaarheid van het project.
  • In hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven op de bestemmingsregeling (plankaart en regels).
  • Hoofdstuk 6 gaat in op de resultaten uit de overleg procedure.