Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing

  1. Bodemonderzoek
  2. Natuurwaardenonderzoek
  3. Archeologisch onderzoek
  4. Watertoets