direct naar inhoud van 6.2 Overleg met omwonenden en andere belangstellenden
Plan: Kern Nieuwendijk: reparatieherziening bedrijventerrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01

6.2 Overleg met omwonenden en andere belangstellenden

Vanaf 1 juni 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan gedurende 3 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon iedereen een schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken. Er is één schriftelijke inspraakreactie ontvangen. Voor de beantwoording ervan wordt verwezen naar de Nota van inspraakreacties die als bijlage is toegevoegd.