Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: WAAU-2017, Wijzigingsplan Hoefpad 9 Uitwijk– 2018
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.WAAU2017WP201801-ON01