direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene aanduidingsregels
Plan: Wonen en Sport - Almkerk West 1e wijziging
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.ALMKWP201101-VSG1

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

10.1 overig - verwijderen ehs

Ter plaatse van de aanduiding 'overig - verwijderen ehs' wordt de aanwijzing als ecologische hoofdstructuur, zoals opgenomen in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011, van de betreffende gronden verwijderd.

10.2 overig - toevoegen ehs

Ter plaatse van de aanduiding 'overig - toevoegen ehs' worden de betreffende gronden aangewezen als ecologische hoofdstructuur, zoals bedoeld in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011.