direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Wonen en Sport - Almkerk West 1e wijziging
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.ALMKWP201101-VSG1

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. plantsoenen, groenstroken en overige aanplanten;
  • b. voet- en fietsvoorzieningen;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. geluidwerende voorzieningen;
  • f. kunstwerken;
  • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2 Bouwregels
  • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen en speelvoorzieningen mag maximaal 3 meter bedragen;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 2 meter bedragen.