Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

6.4 Wijze van bestemmen

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen naar analogie van bestemmingsplan Kom Almkerk: 
  • gemengd: onder de bestemming 'gemengd' vallen tal van gebruiksdoelen. De gebruiksdoelen die op dit bestemmingsplan van toepassing zijn, zijn wonen en detailhandel.
  • Waarde Archeologie: de dubbelbestemming waardearcheologie is opgenomen op advies van de regionaal archeoloog. Bij de uitvoering van het plan is archeologische begeleiding nodig. Om dit toetsingskader bij de omgevingsvergunning te verankeren is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen.