Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied: Nieuwe Steeg 32
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0870.05BP1068BgNweStg32-VA01

Artikel 9 Algemene procedureregels

9.1 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van het plan is de Algemene Voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

9.2 Procedure voor nadere eisen

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen is de Algemene Voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

9.3 Afwijkingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot het door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in dit plan is de procedure als bedoeld in artikel 2.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.