Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied: Nieuwe Steeg 32
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0870.05BP1068BgNweStg32-VA01

Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het bestemmingsplan “Buitengebied: Nieuwe Steeg 32”.
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 mei 2013.
 
De voorzitter,
De griffier,
 
………………
………………