direct naar inhoud van 4.5 Bodem
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

4.5 Bodem

Ter voorbereiding van een bouwplan of nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Het is bijvoorbeeld in strijd met een goede ruimtelijke ordening om gevoelige bestemmingen zoals woondoeleinden te plannen op gronden die verontreinigd zijn. Met name bij een nieuwe ontwikkeling dat voorziet in een nieuw bestemmingsplan, is het van belang om bij de planvoorbereiding onderzoek naar de bodemkwaliteit te laten uitvoeren. In het onderhavige plan wordt geen woonfunctie toegevoegd en de bestemming wordt ook niet gewijzigd.

Gezien het voornoemde is geen bodemonderzoek nodig. Het aspect bodem vormt derhalve geen belemmering voor het geluidscherm.