direct naar inhoud van 4.4 Externe veiligheid
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

4.4 Externe veiligheid

Voor een nieuwe activiteit of nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de nabijheid van een risicobron geldt een verantwoordingsplicht van de overheid. Het onderhavige bouwplan betreft echter geen nieuwe activiteit of ruimtelijke ontwikkeling waardoor er meer personen toegevoegd worden in het plangebied. Het betreft een plaatsing van een geluidscherm. Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor het geluidscherm.