direct naar inhoud van 4.2 Geluid
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

4.2 Geluid

In de Wet geluidhinder is bepaald dat indien in een plangebied geluidgevoelige functies, zoals woningen, zijn voorzien, onderzocht moet worden wat de geluidsbelasting is voor deze woningen. In het plangebied zijn geen woningen voorzien. Het geluidscherm wordt geplaatst om zoveel mogelijk de geluidbelasting te verminderen als gevolg van de Rijksweg A27. Om te bepalen welke afmetingen het geluidscherm zou moeten hebben, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, welke als bijlage 1 is opgenomen. Voor details over het onderzoek wordt dan ook verwezen naar de bijlage.