direct naar inhoud van 1.4 Opzet van de toelichting
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

1.4 Opzet van de toelichting

Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een verbeelding met een contour van het plangebied (= besluitvlak van de omgevingsvergunning). De toelichting geeft onderbouwing en uitleg aan het project.

Het volgende hoofdstuk omvat de beschrijving van de huidige situatie, waarna hoofdstuk 3 een korte omschrijving geeft van het geldende beleid van de diverse betrokken overheden en de conclusies van en toetsing aan dit beleid. In hoofdstuk 4 worden de milieuhygiƫnische aspecten uiteengezet. Hoofdstuk 5 beschrijft het plangebied en in hoofdstuk 6 wordt de juridische opzet van het plan toegelicht. Een project dient ook financieel uitvoerbaar te zijn. Dat komt in hoofdstuk 7 aan de orde. Tenslotte komt in hoofdstuk 8 het vooroverleg met de overlegpartners aan de orde.