direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Op de locatie aan de Rijksweg A27 is het bestemmingsplan "Buitengebied Werkendam" van toepassing (goedkeuring GS: 19 februari 2008). Het perceel heeft hierin de bestemming 'Verkeersdoeleinden' en voor een klein gedeelte de bestemming 'Agrarisch gebied' ex artikel 10 en 8 van de voorschriften. Op deze gronden mag geen geluidscherm worden gebouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01_0002.jpg"

Afbeelding 2: uitsnede plankaart geldend bestemmingsplan

Op het plangebied is tevens het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied" van toepassing. Op dit moment is dit plan nog in behandeling vanwege zienswijzen. Het scherm zal worden opgenomen in dit bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01_0003.jpg"

Afbeelding 3: uitsnede plankaart ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied"