Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kern Nieuwendijk: Rijksweg 1
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0870.03BP1109KNWRijksw1-VA01